Safety Universe

Industrial worker indoors in factory. Young technician with orange hard hat

Sikkerhedsforholdsregler og Risk Management

4. april 2021, København

Forsikringsselskaber har på mange områder unik viden om hvordan og hvorfor skader opstår.

Af samme årsag har forsikringsselskaber også i mange år haft særlig fokus på skadeforebyggende foranstaltninger, hvorfor mange property-, brand-, og erhvervsforsikringer også indeholder bestemmelser om disse forhold.

Disse bestemmelser kommer ofte ind i forsikringspolicerne i form af krav til at forsikringstageren, for at sikre virksomheden mod skader, skal udføre visse handlinger.

De hyppigst forekommende er krav til håndtering af:

– Varmt arbejde

Indretning af truck ladestation

Termografering af el-tavler etc.

Brændbart oplag i nærhed af bygninger 

Sandwich paneler og brændbar isolering

Hvis din forsikring indeholder en eller flere af disse bestemmelser og sikkerhedsforholdsregler vil der efter al overvejende sandsynlighed være en konsekvens, hvis en skade kan henføres til manglende opfyldelse af disse. 

Konsekvenserne kan strække sig fra en betydelig større selvrisiko og/eller procentdel af skaden,
til i værste konsekvens
ingen erstatning efter en skade.

Dette er selvsagt noget som alle virksomheder bør have betydelig fokus på, for at sikre en skade ikke kan true virksomhedens egenkapital og eller overlevelse.

Risikomodeller

21RISK har udarbejdet risikomodeller til at, sikre din virksomhed har størst mulig modstandsdygtighed mod de skader, der kan opstå som følge af manglende fokus på disse områder.

21RISK kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at du overholder sikkerhedsforholdsreglerne, og ved hjælp af vores system dokumentere at dit forsikringsselskab er orienteret om det.

Effekten af dette arbejde vil ikke bare sikre din virksomhed mod dyre skader, men også sikre at din virksomhed opnår reducerede risiko finansieringsomkostninger og mere risiko-korrekt forsikringspræmie – i mange tilfælde med store præmie besparelser til følge.

Hvordan kommer du igang?

Uanset om din virksomhed allerede har den mest professionelle risk management afdeling, eller du har en bogholder til at tage sig af forsikringer og risiko – så kan vi hjælpe med implementering og styring af hele processen.

Hvis du ikke har en organisation som vi kan hjælpe i gang – så etablerer vi processerne og sikrer at systemet kører automatisk med minimal indsats fra din side.

Bruger du forsikringsmægler arbejder vi gerne sammen med denne, så alle parter er involveret i arbejdet.

 

Du kan booke en uforpligtende demonstration lige her!

Risk Management. Reinvented.

Industries

Social Media