Safety Universe

Factory worker driving forklift

Sikring af ladeområder til trucks og andre batteridrevne maskiner

10. april 2021, København

I forlængelse af 21RISKs artikel omkring skadeforebyggelse dykker vi længere ned i de forskellige afsnit i denne behandler vi varmt arbejde”.

Hvad er varmt arbejde:

Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.

Disse arbejder foregår dagligt på mange arbejdspladser og er ofte genstand for både små og store brande i virksomhederne. Af samme årsag har forsikringsselskaber stor fokus på metoder man som virksomhed kan iagttage for at undgå skader som følge af dette.

DBI Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og kan findes via dette link DBI vejledning 10, del 1

Ansvarsområderne deles ofte op i:

Virksomhedens ansvar

Den udførende parts ansvar

Brandvagtens ansvar

21RISK har udarbejdet en risikomodel som hjælper virksomhederne med at overholde krav til gennemførsel af varmt arbejde på en sikker og dokumenterbar måde så virksomheden først og fremmest undgår skader i forbindelse med varmt arbejde og sekundært har sikret fornøden dokumentation hvis uheldet til trods for alle foranstaltninger skulle være ude.

Hvis din forsikring indeholder en bestemmelse om varmt arbejde vil der efter al overvejende sandsynlighed være en konsekvens, hvis en skade kan henføres til manglende opfyldelse af disse. 

Konsekvenserne kan strække sig fra en betydelig større selvrisiko og/eller procentdel af skaden, til i værste konsekvens ingen erstatning efter en skade.

Dette er selvsagt noget som alle virksomheder bør have betydelig fokus på, for at sikre en skade ikke kan true virksomhedens egenkapital og eller overlevelse.

Risikomodel for varmt arbejde:

Med 21RISKs risikomodel til sikring af konsekvenserne ved varmt arbejde, sikre du din virksomhed har størst mulig modstandsdygtighed mod de skader, der kan opstå som følge af dette

21RISK kan hjælpe din virksomhed med både at sikre, at du overholder sikkerhedsforholdsreglerne, og ikke mindst hjælper vores system med at dokumentere overfor dit forsikringsselskab at du har overholdt disse..

Effekten af dette arbejde vil ikke bare sikre din virksomhed mod dyre skader, men også sikre at din virksomhed opnår reducerede risiko finansieringsomkostninger og mere risiko-korrekt forsikringspræmie – i mange tilfælde med store præmie besparelser til følge.

Hvordan kommer du igang?

Uanset om din virksomhed allerede har den mest professionelle risk management afdeling, eller du har en bogholder til at tage sig af forsikringer og risiko – så kan vi hjælpe med implementering og styring af hele processen.

Hvis du ikke har en organisation som vi kan hjælpe i gang – så etablerer vi processerne og sikrer at systemet kører automatisk med minimal indsats fra din side.

Bruger du forsikringsmægler arbejder vi gerne sammen med denne, så alle parter er involveret i arbejdet.

Risk Management. Reinvented.

Industries

Social Media