Press

Danske iværksættere vil sikre verdens største fabrikker

Et hold af unge iværksættere har sammen med garvede kræfter fra forsikringsbranchen skabt en ny digital platform, der skal reducere risiko for brand i produktionsindustrien. Holdet har netop indgået samarbejde med Arla, hvor deres produkt skal ud på 60 fabrikker over hele verden.

Read more >

Sti­gen­de for­sik­rings­præ­mi­er gi­ver stort fo­kus på virk­som­he­der­nes ri­si­ko

Forsikringspræmier med vokseværk giver stort fokus på virksomhedernes risiko. God risikostyring kan nemlig give erhvervskunderne lavere priser. Men der er også virksomheder med tårnhøj risiko, der bliver afvist i døren.

Read more >

Dansk startup får plads på stort genforsikringsselskabs nye markedsplads

Den danske startup-virksomhed 21risk har fået en plads på Hannover Res nye markedsplads for insurtech, HR – Equarium, der blev lanceret i marts i år. Hannover RE er med bruttopræmieindtægter på mere end 19 mia. euro, 142 mia. kr., verdens fjerdestørste genforsikringsselskab.

Read more >

For­sik­rings­sel­ska­ber i dro­ne­kamp mod cor­o­na­re­strik­tio­ner

Droner kan erstatte besøg af forsikringsmedarbejder hos virksomhederne. Et nyt værktøj som coronanedlukningen har fået forsikringsselskaberne til at benytte.
Normalt er det sådan, at forsikringsselskabernes risikoingeniører rejser rundt til erhvervskunderne for med egne øjne at se, hvordan man har sikret sig mod brand og andre ødelæggende ulykker, der kan resultere i store erstatninger.

Read more >

Forsikringspræmier på himmelflugt: Erhvervskunder oplever prisstigninger

Droner kan erstatte besøg af forsikringsmedarbejder hos virksomhederne. Et nyt værktøj som coronanedlukningen har fået forsikringsselskaberne til at benytte.
Normalt er det sådan, at forsikringsselskabernes risikoingeniører rejser rundt til erhvervskunderne for med egne øjne at se, hvordan man har sikret sig mod brand og andre ødelæggende ulykker, der kan resultere i store erstatninger.

Read more >

Risk Management Platform CMO says: “COVID-19 has Catapulted the Risk Agenda into the 21st Century”

We talked to Frederik Kehler, CMO at 21RISK, a one platform for businesses’ risk management and compliance needs and here is what he said about it.

Read more >

These are the Top InsurTech Companies in European Union (EU) (2021)

These startups and companies are taking a variety of approaches to innovating the InsurTech industry, but are all exceptional companies well worth a follow.

Read more >

Risk Management. Reinvented.