PRESSE

DANSK STARTUP VIL REDDE FABRIKKER FRA BRAND MED NY TEKNOLOGI

17. oktober, 2018

Et team af unge iværksættere har, sammen med garvede kræfter fra forsikringsbranchen, skabt en ny digital platform, der skal reducere risiko for brand i produktionsindustrien.

Ved hjælp af softwarerobotten Robin kan 21RISK overvåge og minimere risikoen for brande på fabrikker og øvrige produktionsanlæg. Alene i 2017 blev der udbetalt et trecifret milliardbeløb som følge af brandskader verden over. Der er således fortsat en udfordring med brandsikkerheden på mange fabrikker, og det vil holdet bag 21RISK lave om på.

Forsikringsselskaberne mangler data
Det nuværende risikobillede ved industriproduktion beskrives igennem risikorapporter, der udføres af ingeniører fra fabrikkens forsikringsselskab. Der kan dog være langt mellem disse rapporter. I nogle tilfælde udarbejdes rapporterne slet ikke. Desuden bliver rapporterne udarbejdet subjektivt, hvilket kan resultere i upræcise vurderinger og anbefalinger til forbedringer. Derfor giver 21RISK mulighed for i stedet at opsamle ugentlige og månedlige datapunkter for at give et mere nøjagtigt risikobillede.

21RISK løser to problematikker. Ved at øge brandsikkerheden på fabrikkerne, vil fabriksejerne opleve færre brande, der kan have fatale konsekvenser, og samtidigt vil 21RISKs softwarerobot Robin medvirke, at forsikringsselskaberne får færre skadesanmeldelser, der i denne størrelsesorden kan påvirke selskabernes regnskab, som man så med Trygs tredje kvartalsregnskab.

Problematikken og produktet blev præsenteret for Innovationsfonden, der sidenhen har besluttet at tildele 21RISK 430.000 kroner over de næste 12 måneder som en del af InnoFounder-programmet. Innovationsfonden uddeler hvert år en større pulje til innovative iværksætterprojekter, som de mener har potentiale, og med i programmet hører en mentor-ordning, der skal hjælpe med at få 21RISK til at vokse endnu mere.

I førersædet sidder co-founder Martin Hald, der har mere end 25 års erfaring fra forsikringsbranchen. Det øvrige team inkluderer IT eksperterne Alex Bjørlig og Andreas Hald, der har en fortid i et af branchens største konsulenthuse, samt Frederik Kehler der med sit indgående kendskab til startup-miljøet, kommunikation og branding skal forsøge at sætte 21RISK på verdenskortet over Insurtech startups.

Om 21RISK
Softwaren gør det muligt at sammenligne risikoen for brand på fabrikker og øvrige produktionsfaciliteter på tværs af landegrænser og tidszoner. Softwaren samler alle informationer ét sted, og gør det derudover nemt for Risk Managers at tildele og følge op på risikominimerende arbejde udført at medarbejdere på en given fabrik. Ydermere har 21RISK udviklet en ’risk score’, der skal være med til at sikre sammenligningsgrundlaget både internt mellem fabrikker, og mellem lignende virksomheder i branchen.

21RISK ApS
BLOXHUB
Frederikholms Kanal 30, Fæstningens Materialgård, A5
1220 København, Denmark

Phone: +45 89 80 78 00
CVR: 38879065